...dream of a lot, treasure of a few.. 

     

     Comments on the theme  

 

   

 

Tony Halmos about India (Choose a theme)
Preamble, General, Geography, History, Great Souls, Peoples and languages, Religions and castes, Interlude , Literature, Music and dance, Architecture and cities, Business , Health, Cuisine, Coins, Hungarian sites, News
      Picture gallery
     Photos of 3 Hungarians
     Find out more ... (links related to India)

...sokak álma, kevesek kincse...     

Megjegyzés az angol szöveghez 

 

Általános, Földrajz, Történelem, Nagy Lelkek, Népek és nyelvek, Vallások és kasztok, Irodalom, Intermezzo ,Zene és tánc, Építészet és városokÜzleti élet, Egészség, Konyha, Érmék, Magyar oldalak, Hírek

Halmos Antal Indiáról  

Delhi   

 
 Bombay    
 Kalkutta  
Tíz év múltán  

 Irodalom (az India témakörhöz) 

 

 Még több Indiáról ...(linkek)      

 

 Fotók, diák gyűjteménye

 Három magyar szemével

 Egy remek blog-sor Indiáról