Miért tartjuk hátrányos helyzetűeknek a zsidókat?

Mit mond a Haggada?

"Dicsértessél Urunk Istenünk, a világ királya, aki kiválasztottál minket, hogy megszentelj törvényeiddel és adtad nekünk végtelen kegyelmedben (a szombatot pihenésünkre és) ünnepeidet, hogy felemeljük hozzád lelkünket s örvendjünk megismerésednek. Hálát adunk Neked ezért a Peszach ünnepért, amely emlékeztet minket Izrael szomorú és dicső múltjára és hálatelt szívvel gondolunk a napra, amikor kivezetted őseinket Egyiptomból, a rabszolgaságból. Kiszabadítottad atyáinkat és megszabadítasz minket is minden rabságból. Örömmel köszöntjük az ünnepet és hálát adunk Neked szeretetedért, amellyel házunkat megáldottad, mindazért a jóért, amelyben minket részeltettél. Ne vond meg tőlünk atyai jóságodat és engedd meg, hogy e hajlékban a hit, a szeretet
és béke világossága áradjon mindenkoron. Dicsértessél mi Urunk, aki megszentelted Izraelt (a szombatot) és az ünnepeket.
Dicsértessél Urunk  Istenünk, a világ királya, aki életben tartottál minket és megérnünk engedted a mai napot. Dicsértessél Urunk Istenünk, a világ királya, aki teremtetted a szőlőtő gyümölcsét.
Az első serleget szenteljük az egyiptomi rabszolgaságból való megmenekülésnek.
Kiürítjük az első serleget. Mindenki fogyaszt egy kevés sósvízbe mártott petrezselymet. A házigazda kettétöri a középső pászkát és felét elteszi afikaumennek. Leveszi a takarót a maccóról és felemelve a tálat felmutatja mondván:
Lássátok, ez a nyomorúság kenyere, amelyet ettek őseink Egyiptomban. Lássátok és induljon meg a szívetek, és mondjátok: jöjjön minden éhező és nyomorgó terített asztalunkhoz és ünnepeljen velünk. Így volt ez szokás atyáink idejében: Jöjjön minden éhező és nyomorgó, valamennyien a láncra vertek, a megkorbácsoltak, mindnyájan, akik úgy szenvednek, mint egykor őseink szenvedtek Egyiptomban. Jöjjenek és egyék a nyomorúság kenyerét és énekeljék velünk:

Ebben az évben még rabok vagyunk, de a jövőben Isten szabad gyermekei leszünk.
Megtöltjük a második serlelet. Az asztalnál ülök legfiatalabbikja kérdezi héberül és magyarul:
Miért oly különös ez az este s oly szokatlanul terítve az ünnepi asztal? Mily csudálatos kenyér ez! S ez a fű, ez a keserű gyökér, mellette a sós víz s a sült csont, mindez mit jelent? S miért áll az asztalfőn gazdátlanul ez a szép teli serleg? Hol a kedves vendég, aki inni fog belőle?

A házigazda válaszol:
Gyermekeim! Testvéreim! Ezen a különös estén ez a szokatlan ünnepi asztal őseink sorsára emlékeztessen mindnyájunkat! Messzi őskorban, évezredekkel ezelőtt őseink pásztorok voltak Kánaánban és Palesztina földjén legelőről legelőre terelgették jószágukat. Egyszer szárazság, ínség támadt Kánaánban. Éhségtől hajtva őseink a távol Egyiptomba, a Nílus partjára kerültek. Egyiptom már akkor hatalmas birodalom volt, óriási városokkal, s a szegény, egyszerű pásztorok, Jákob fiai, még álmukban sem láttak ilyen városokat, ilyen vártornyokat, ilyen utcákat, ilyen templomokat, ilyen hintókat, ilyen harci meneteket, ilyen palotákat és csatornákat, ilyen buja termőföldeket, ilyen ápolt állatokat: ennyi véghetetlen hatalmas gazdagságot, szépséget. Megtetszett a szegény, bámész pásztoroknak ez az új hatalmas, tarka világ és letelepedtek. De alig múlt el egy-két nemzedék, az egyiptomiak megsokallták testi, szellemi gyarapodásukat, megfosztották őket jogaiktól, vagyonuktól és rabszolgamunkára kényszeritették mindnyájukat. Évszázadokon át robotoltak Egyiptom kőfejtőiben s iszapjában és éltek rabszolgakenyéren. Megvetetten és utáltan. S végül még gyermekeiket is elragadták tőlük és a Nílusba fojtották őket, akár felesleges macskakölyköket."

(Részlet a 'HAGGADA Peszach estéjére, Budapest, 1936 Ézsajás Vallásos Társaság kiadása, újranyomás 100 példányban, a Menóra bolt gondozásában' - ból.)
                                                                                               


Mi volt a holocaust?


A hitleri holocaust zsidó áldozatainak száma mintegy hatmillió főre tehető. Totális népirtás folyt. Rasszista eszmére alapozva megöltek minden zsidót, akit elértek, férfit, nőt, öreget, gyermeket, félzsidót, másvallásút, aki mentette őket.


Remembering The Six Million
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]

 

         The Jewish History Ring
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
                                                                                               

De:

Nem kell évezredek történelmét végiggondolni.
Nem kell a holocaust szörnyűségeivel részletesen foglalkozni.
Csak a közelmúlt emlékeiben kutatok:

Nagy Testvérünk antidemokratikus intézményeit az egész világ ismeri, az etnikumokkal szemben elkövetett bűneit kevésbé. Meghívtak Moszkvában értelmiségi társaságba. Nagy örömködés folyt, mert valamelyikük unokahúga "számozott" (katonai) kutatóintézetben tudott elhelyezkedni. Okos emberek közt ez miért csoda? - kutakodtam. Mert zsidó az eszemadta, derül ki. És? Hosszasan magyarázták, milyen szigorú rendje van a zsidóság háttérbe szorításának. (Most nem lényeges, hogy behelyettesíthető a zsidó, ugyanaz vonatkozott cigányra, a balti államok szülötteire. Rendszer, alapos rendszer működött "az állam érdekeinek védelmében".) A személyi igazolványukban nemzetiségként szerepeltették a származásukat. Nem juthattak vezető politikai poszthoz, katonai főtisztté se nevezték ki, katonai kutatóintézetbe, gyárba se vették fel őket.
Csak furcsa érdekesség: az egyetemi katedrák viszont tele voltak zsidó oktatókkal. Nagyszerűekkel, világhírű koponyákkal.

A közelmúltban a Közel-Keleten nyilvánvalóan politikai per folyt zsidók ellen: "csoportosan elkövetett hazaárulás" a vád.

Budapest, 2ooo május vége: 6 zsidó kisiskolást inzultál két jóval idősebb fasiszta kölyök és az egyik gyereket felképelik. Az eset a zsidó-csillag viselését előíró 1942. évi törvény hatálybalépésének évfordulóján történt.

                                                                                               

Naivak vagyunk?

Naivul azt hitte az ember, hogy az Egyesült Államokban a zsidók előtt nincs se törvényi, se emberi akadály. 
Az amerikai zsidóság nem csupán a gazdasági életben játszik jelentős szerepet, közismert, hogy a tudományos életben is döntő erőt képviselnek, Kissinger és Brezinski óta hihetőnek tűnt, hogy a politikai pálya is nyitott előttük. 
A törvényi biztosítékok tényleg léteznek. Meg kellett azonban csak jelennie az első zsidó elnökjelöltnek és máris kiderült: a rasszista erők ott is hanghoz tudnak jutni és megpróbálják lehurrogni a jelöltet.

                                                                                               

 

The Jewish NetRing

This Jewish NetRing site is owned by
Amrita-IT

[ Next Site | Skip Next | Previous | Skip Previous ]
[ Next 5 Sites | Random Site | List Sites ]

Visit our Ring Sponsor!


                                                                                               

Jewish Ring Logo    Jewish Ring WebRing Logo

                                                                                               

~ The Voice of Heaven ~ OFRAH HAZA ~

(Quoted from www.imninalu.net)

 

I knew Ofrah Haza (I like translating her name in this way, according to Hebrew spelling) and was suddenly caught by her heavenly voice and then, I've had a very particular experience regarding her: In Cheshwan 5760, Adonay warned me that He was to call her home, and told me to pray for her soul, showing me by His Word in Yeshayahu 59:16 and 59:1... I didn't know anything about her health conditions then. I knew about this only after three days since she was hospitalised at Sheba in Tel-HaShomer and Adonay told me: "Go, stay with her in prayer, for these are her last days on the earth; I'm calling her home"... and so did I, as it was my task.

-----

I just want to say why Ofrah cannot be compared to any other singer:
*She was one of the very, very few singers who has done excellent performances without need of musical accompaniment - her songs "a cappella" are really unique. I think that most other famous artists are hardly able to sing in this way.
*She performed in many languages perfectly: Hebrew, Aramaic, Arabic, English, Spanish/Ladino,French...&c. &c. She has sung "Deliver Us" in 17 languages!
*She was able to succeed in a very difficult field: non-conventional music style. Only Ofrah Haza was able to let the world know the ancient Yemenite Jewish tunes and be successful!
*She has done something no other artist achieved: to have international success even not singing in English. Artists whose mother language is not English, had to sing in English in order to have international acknowledgement. Some few reached a certain fame in other western languages as Spanish, Italian or French. But nobody would have ever dreamt to achieve success by singing in an ancient tongue like Hebrew or Aramaic! Yes, Ofrah has sung also in English, but after having became an international star. Her first hits were "Im nin'alu" and "Galbi"... only her latest albums included songs in English, though most of them had anyway part of the lyrics in Hebrew.
*Unlike most of female singers, she has composed almost all her songs, music and lyrics, either alone or with Bezale'el Aloni.
*To end, Ofrah belongs to another dimension, that's why she may not be compared with common human beings. She is actually in other dimension now, but when she was on this earth, her voice was heavenly, anyway.

____________
Ofrah Haza was born in Tel Aviv,
25 Cheshwan 5718,
she is in Paradise since
17 Adar I 5760

 

                      Klezmer Ring
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
                  The Jewish Song Ring
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
WebRing Home - About - Privacy
OfraHaza Memorial Ring
JoinNow
RingHub
Random
Prev
Next
WebRing Home - About- Privacy
JERUSALEM
JoinNow
RingHub
Random
Prev
Next
Jewish Music Ring
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
Jewish Women's WebRing
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]
                                                                                               

 

   Linkek

                           

Magyar zsidó folyóiratok

www.c3.hu/~szombat   (Szombat)

              

Zsidó site magyar nyelven

Ofra Haza 

              

International Jewish Sites

www.first.gov.il/html/homepage.htm

www.jewish.com

www.jewishnet.net

www.jcca.org/dire.html

www.convert.org

www.jewishradio.com

www.history1900s.about.com/- education/history1900s/library/holocaust/msubh

www.kosherfinder.com

                 www.jewishfood.com

                www.koshernic.com

                              

                   More / Más

               www.seaoflinks.com/sea039.htm

                  www.diversity-online.org/

                                                                                              

                  Remark / Megjegyzés (2002-10)

              A fentiek nem jelentik azt, hogy egyetértünk Izrael jelenlegi politikájával!

              Our above expressed sympathy does not mean that we endorse the present  policy of the government of Israel!